USLOVI KORIŠĆENJA WEB-STRANE STUDIO Q BRAND LAB

Svi posetioci internet prezentacija www.studioq.rs i www.studioq.at saglasni su sa sledećim uslovima korišćenja:


1. Internet prezentacije www.studioq.rs i www.studioq.at, sve njihove stranice i sve prikazane informacije imaju isključivo informativnu odnosno promotivnu namenu. 


2. Iako redovno ažuriramo sadržaj internet prezentacije, ne možemo vam, u svakom trenutku pristupa prezentciji, apsolutno garantovati ažurnost podataka koji se nalaze na na našim stranama. 


3. Sve informacije, tekst, grafički dizajn, fotografije i ostali elementi prezentacije  www.studioq.rs i www.studioq.at predstavljaju ključne segmente identiteta robne marke Studio Q Brand Lab i zaštićeni su kao autorska dela ili kao predmeti prava industrijske svojine. Svaku njihovu protivzakonitu upotrebu bez naše prethodne odgovarajuće saglasnosti, Studio Q Brand Lab će tretirati kao povredu svojih prava i preduzeće sve zakonom raspoložive mere kako bi sankcionisali lica koja vrše takvu povredu. 


4. Mi poštujemo privatnost posetioca www.studioq.rswww.studioq.at web-stranica, i informacije o posetiocima do kojih dolazimo koristimo isključivo u skladu sa važećim zakonom (Google politika privatnosti). Posetioci su saglasni da Studio Q Brand Lab prikuplja i koristi tehničke podatke o posećenosti i korišćenju sajtova www.studioq.rswww.studioq.at , i iste koristi radi interne statistike i analitike u vezi sa korporativnom internet prezentacijom. Studio Q Brand Lab neće pružiti informacije o posetiocima trećim licima bez neposrednog odobrenja posetioca ili na osnovu zakonom propisanih obaveza. Osim toga, Studio Q Brand Lab nastoji da zaštiti informacije o posetiocu na način koji onemogućava dostupnost trećim licima, ali neće biti odgovoran za informacije do kojih treća lica dođu na nezakonit način;


Hvala vam na razumevanju,

Studio Q Brand Lab Team