VIEWS

STUDIO Q BRAND LAB 2014 - Present

Za našeg dugogodišnjeg klijenta, design hotel The Guesthouse Vienna, kreirali smo in-house magazin za goste hotela. The Views je osmišljen kao ekstenzija brošure o hotelu sa nesvakidašnjim sadržajem promocije ljudi i malih prozivodnji uključenih u rad hotela. Našoj agenicji je ukazano poverenje da preuzme celokupni izdavački projekat, uključujući koncept, kreiranje celokupnog sadržaja (fotografije, teksta, ilustracije…) kao i dizajna i produkciju same publikacije.

Naše usluge

Brend komunikacija
Korporativna publikacija