Open innovation in science

STUDIO Q BRAND LAB 2014 – 2015

Kompanija Ludvig Boltzmann je naručila da osmislimo, dizajniramo i razvijemo sva komunikaciona sredstva za prvi naučno-istraživački projekat u Evropi usredsređen je na psihološke poremećaje. Ljudi izvan naučnih krugova pozvani su da učestvuju u istraživanju predlagajući teme za istraživanje. Naš koncept je obuhvatao obimne štampane materijale i dve veb stranice: Jedna stranica je bila namenjena profesionalnoj publici, a druga je bila dostupnija širokoj javnosti, uključujući video snimke sa objašnjenjima i video intervjue.


Naše usluge

Brend komunikacija
Komunikaciona kompanja \ Štampani materijali  
Digitalni mediji
Dizajn korisničkog iskustva (UX dizajn) \ Web dizajn \ Web programiranje 
Pokretne slike
Video objašnjenja  \ Animacija
Explanation Video