Imwind Group

STUDIO Q BRAND LAB 2013

Za sedište kompanije ImWind Group koja se nalazi u bivšoj mlinariji sa statusom zaštićenog istorijskog spomenika, razvili smo sistem znakova za signalizaciju koji je ispunjavao zahtevne standarde lokacije kao i potrebe klijenta u pogledu prilagodljivosti primene znakova. Kako je kompanija u fazi rasta, bilo koje unutrašnje oznake moraju biti prilagodljive bez mnogo napora. Pomoću posebno razvijenog dizajna magneta, imena i oznake odeljenja, znakovi mogu se lako i brzo zameniti. Veliku pažnju smo posvetili izboru materijala kao što je beton, kao i samom grafikom oblikovanju, kako bi se signalizacija što bolje prilagodila inspirativnom istorijskom okruženju.Naše usluge

Brend komunikacija
Sistem znakova za signalizaciju