Brending - Kreiranje robne marke

SVAKI BREND bi ŽELeo DA POSEDUJE R²+O=YEAH!

Relevantnost × Rezonantnost + Otpornost = Yeah!

KAKO STVORITI  DRUŠTVENO RELEVANTNU ROBNU MARKU?

KAKO KREIRATI
REZONANTan brend KOJI DOPIRE I DO NAJINTROVERTNIJEG POTROŠAČA?

KAKO IZGRADITI OTPORNOST BRENDA NA ČESTE PROMENE TRŽIŠTA?

BREND NIJE LOGOTIP.

. . . Brend je ličnost. 

ISTRAŽIVANJA I RADIONICE

Zahvaljujući analitičkom pristupu mi uspešno čitamo DNK zapis vašeg brenda i nadograđujemo ga definisanjem arhetipa njegove ličnosti i kreranjem karakternih osobina, do kojih dolazimo zajedničkim radom sa vama, kroz radionice i istraživanja.

PROCES — DEFINICIJA IMIDŽA

Definisani arhetip i karakterne osobine vašeg brenda su ključ daljeg kreiranja Brend imidža: njegovog imena, komunikacionog tona i vizuelnog identiteta.

ŽELELI BI STE DA DEFINIŠETE ŠTA JE TO ŠTO VAŠ BREND IZDVAJA OD OSTALIH?

IDENTITET VAŠE ROBEN MARKE ČINI SE POMALO passé?

OSEĆATE DA se VAŠ BREND UOPŠTE NE IZDVAJA U MASI i želite da ga učinite prodornijim?

ŽELITE DA OSVOJITE NOVO TRŽIŠTE ili plasirate novi proizvod?

VAŠI POTROŠAČI ZAKLJUČUJU DA VAŠ BREND NE DRŽI OBEĆANJE?

ŽELELI BI STE DA SE KVALITET VAŠEG PROIZVODA NE MERI SAMO NJEGOVOM PRIHVATLJIVOM CENOM?

Dalje
VAŠ TERMIN

NAŠE BRENDING USLUGE

STRATEGIJA razvoja ROBNE MARKE

Pozicioniranje  / Struktura / Identitet robne marke  

Kroz radionice i istraživanja zahteva i karatkera vašeg tržišta i ciljne grupe, zajedno sa vama gradimo identitet vaše robne marke i obezbeđujemo njeno sigurno pozicioniranje u svetu kroz definisanje njenog arhetipa.

RAZVOJ IMIŽA robne marke

Ime / Slogan / Ton komunikacije 


Nakon defnisanih pozicija i ciljeva vaše robne marke potrebno je udahnuti joj žiovt. Bazirajući se na njenom arhetipu razvijamo njen imidž kroz osmišljanje imena, slogana i tona komunikacije sa auditorijumom.

vizuelni identitet
ROBNE MARKE

Logotip / Tipografija / Sistem boja / Stilovi fotografije / Grafički standardi

Vizuelna percepcija vašeg konzumenta od velikog je značaja za razvoj roben marke, i zato je važno izgraditi sistem grafičkih elemenata koji će uspešno i dugoročno koketirati sa potrošačem.

Dalje
NAŠI PROJEKTI